Waar moet een ZZP ‘er in de zorg aan voldoen 

  Voldoen aan de benodigde diploma’s/certificaten 
  Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel 
  Beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 
  Een geldige Beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten
  Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kunnen overleggen 
  Over een geldig Identiteitsbewijs beschikken 
  Geregistreerd zijn bij Keurmerk ZOZ (www.mijnkeurmerk.nl
  Ingeschreven staan bij een klachtencommissie. 

Het steunpunt PrivaZorg Twente helpt u hierbij. 

© puntjesopde-i.nl