Werkwijze PrivaZorg 

Als er een aanvraag voor thuiszorg binnenkomt bij een steunpunt van PrivaZorg, dan gaat de zorgcoördinator aan de hand van de indicatie na welke zorg er verleend moet worden. Er wordt met u overlegd welke wensen u heeft ten aanzien van de zorg. De zorgcoördinator gaat op zoek naar de juiste zorgverlener(s). 

Bij de planning van de zorg zijn uw wensen richtinggevend. Samen met de zorgverleners worden in het zorgleefplan de zorgdoelen, de zorgdiensten en de zorgmomenten vastgelegd in het zorgdossier. Zo wordt daadwerkelijk aan het principe “Zorg op Maat” recht gedaan. 

© puntjesopde-i.nl