Zorg aanvragen

Om in aanmerking te komen voor zorg heeft u een indicatie nodig. Voor WMO ondersteuning gaat u naar uw gemeente. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben. Bij sommige gemeentes gaat u naar het WMO loket en bij andere neemt u contact op met de sociale wijkteams. Samen bekijkt u aan welke ondersteuning er behoefte is.

Voor verpleging en verzorging is er een indicatie van de wijkverpleging nodig. Dat kan via uw huidige zorgaanbieder of via een wijkteam.

Een wijkverpleegkundige onderzoekt of u recht heeft op zorg en zo ja, welke zorg u nodig heeft en om hoeveel uur per week dat gaat en voor welke tijdsduur.  

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons bureau, wij kunnen u namelijk hulp bieden bij de aanvraag als u dat wenst. 

 

© puntjesopde-i.nl