Zorg aanvragen

Om in aanmerking te komen voor zorg die betaald wordt vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg). U kunt zelf of via een familielid een aanvraag doen bij het CIZ. Maar u kunt het ook overlaten aan een professionele zorgaanbieder of de huisarts. 

Een medewerker van het CIZ onderzoekt of u recht heeft op zorg en zo ja, welke zorg u nodig heeft en om hoeveel uur per week dat gaat en voor welke tijdsduur. Voor vergoeding en levering van huishoudelijke hulp kunt u via de gemeente, op basis van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), hulp aanvragen. 

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons bureau, wij kunnen u namelijk hulp bieden bij de aanvraag als u dat wenst. 

© puntjesopde-i.nl