Verpleging, verzorging en begeleiding 

Verpleging 
Als u een indicatie heeft voor verpleging dan wordt de zorg verleend door verzorgenden IG, ziekenverzorgenden of verpleegkundigen. De verpleegkundige taken zijn o.a. wondverzorging, toedienen van medicijnen, verpleegtechnisch handelen. 

Persoonlijke verzorging 
Bij een indicatie voor persoonlijke verzorging wordt de zorg geleverd door verzorgenden met minimaal een diploma op niveau 2. De zorgverlener helpt u dan bij de dagelijkse handelingen zoals: het opstaan, aan- en uitkleden, wassen/douchen, aan-uittrekken van steunkousen. 

Begeleiding 
Bij een indicatie voor begeleiding ontvangt u hulp bij het aanbrengen van structuur in de dagelijkse levensverrichtingen of het organiseren van de huishouding. Deze is gericht op het bevorderen of behoud van de zelfredzaamheid. De hulp wordt geboden door verzorgenden niveau 2 of 3 afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag. 

© puntjesopde-i.nl