Vakantie- en particuliere zorg

Zorg tijdens vakantie 
Mensen die permanent op zorg zijn aangewezen en er toch eens uit willen, kunnen contact opnemen voor informatie over de mogelijkheden van thuiszorg tijdens vakantie. 

Particuliere zorg 
Uiteraard is elke vorm van zorg of hulp aan te vullen met uren die niet worden vergoed, maar die u dan particulier betaald. Als u meer verzorging wenst dan er is geïndiceerd dan is er de mogelijkheid tot het inkopen van particuliere zorguren. 

Op aanvraag en in overleg worden de tarieven en mogelijkheden met u besproken. U ontvangt dan een factuur voor de door u gewenst zorg die buiten de geïndiceerde zorg valt.

© puntjesopde-i.nl