Zorgaanbod

U heeft recht op zorg via een indicatie. De indicatie geeft aan op welke zorg u recht heeft en daarmee aanspraak maakt op Zorgverzekeringswet (ZvW)- , en/of WMO gefinancierde zorg. Verpleging en verzorging vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar en middels de wijkverpleegkundige kan er een een indicatie worden gesteld. Individuele begeleiding en ondersteuning thuis valt onder de WMO en wordt door uw gemeente vastgesteld d.m.v. een beschikking. Voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben is er de Wet landurige Zorg (WLZ) Bij het CIZ (centrum Indicatiestelling Zorg) kan een aanvraag worden ingediend..

Om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen en om optimaal te kunnen aansluiten op uw wensen, ontvangt u bij aanvang van de zorgverlening een zorgdossier. Hierin wordt onder andere het zorgplan opgenomen waarin de zorgdoelen, de zorgdiensten en de zorgmomenten zijn vastgelegd. 

© puntjesopde-i.nl