PrivaZorg Twente

PrivaZorg Twente is een steunpunt van de landelijke thuiszorgorganisatie PrivaZorg. Wij zijn kleinschalig en hebben korte communicatielijnen. Het bieden van professionele thuiszorg door vaste hulpverleners in de eigen vertrouwde omgeving is ons hoofddoel. Cliënten en zorgverleners waarderen onze zorgformule waarin waarden als privacy, zelfbeschikking en zelfredzaamheid hoog staan aangeschreven. Cliënten omdat ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en zorgverleners omdat ze een goede band met hun cliënten kunnen opbouwen.

De zorgverleners stellen samen met de cliënt een zorgplan op waarin de cliënt wensen richtinggevend zijn. Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Onze zorgverleners zijn professionals die vanuit passie de zorg leveren. Zij bezitten de benodigde diploma’s, zijn gecertificeerd, staan ingeschreven bij een keurmerk en bezitten een verklaring omtrent gedrag. Gezamenlijk streven we ernaar om op een persoonlijke wijze professionele zorg te bieden, waarin de cliënt de eigen regie blijft voeren. 

© puntjesopde-i.nl