Kwaliteit 

Klanttevredenheidsonderzoek

Elke thuiszorgaanbieder is verplicht om eens in de twee jaar door een onafhankelijk erkend onderzoeksbureau een cliëntwaarderingsonderzoek te laten verrichten. De resultaten van de onderzoeken bij de zorgaanbieders worden vergeleken met elkaar. Op www.kiesbeter.nl worden de resultaten geplaatst. Dat maakt het voor zorgvragers makkelijker om te bepalen van welke zorgaanbieder zij zorg willen ontvangen. PrivaZorg vraagt de cliënten naar hun ervaringen met de zorg tijdens de evaluatiegesprekken die gedurende de zorgperiode en bij de zorgbeëindiging gehouden worden. De mening van de cliënt doet er toe en is voor ons aanleiding om onder het motto “het kan altijd beter”onze dienstverlening te verbeteren.

 

Clientondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz)

https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning

 

Scholing

PrivaZorg Twente werkt met een groot aantal vertrouwde ZZP’ers. Omdat wij het belang inzien van goed geschoolde en getrainde zorgverleners faciliteren wij regelmatig bijscholingen.

Wij doen dit in samenwerking met erkende opleidingsbedrijven of ROC’s. Ook productspecialisten zijn regelmatig te gast om de nieuwste ontwikkelingen over te dragen, bijvoorbeeld rondom wondverzorging en stomazorg.

 

Erkend leerbedrijf SBB

PrivaZorg Twenter is een door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leer/stagebedrijf voor verschillende opleidingsniveaus in de verzorging (3IG) en verpleging (4).

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan.

SBB is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur mbo voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport.

 

© puntjesopde-i.nl