Zvw / WMO of WLZ

 

ZvW

ZorgverzekeringsWet 
Als iemand echt zorg nodig heeft, hoeft die dat niet zelf te betalen. De verpleging/verzorging  wordt vanuit de ZorgverzekeringsWet vergoed. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor deze zorg en betaald hiervoor premie. Voor deze zorg is wel een indicatie nodig. Een wijkverpleegkundige komt hiervoor bij u thuis en neemt uw situatie met u door. Op basis van dit gesprek wordt een indicatie gesteld. Dit is een plan waarin wordt vastgelegd op welke momenten u behoefte heeft aan zorg en aan welke zorg. Als de wijkverpleegkundige een indicatie heeft afgegeven, kan op basis daarvan de zorg worden gestart. De wijkverpleegkundige regelt voor u dat de juiste zorgverlener bij u komt. Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de zorg die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de Zorgverzekeringswet-wijkverpleging. Als de procedure, zoals hierboven beschreven, correct is doorlopen, hoeft u voor de geindiceerde zorg geen kosten te betalen. De vergoeding loopt via uw zorgverzekeraar rechtstreeks naar PrivaZorg.

U kunt kiezen tussen zorg in natura of zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Zorg in natura wordt u geboden door een zorginstelling en met een PGB koopt u zelf de zorg in. 

WLZ

Wet Langdurige Zorg

Waarschijnlijk heeft u thuis al begeleiding vanuit de WMO of krijgt u thuis al persoonlijke verzorging vanuit de ZvW(zorgverzekeringswet). Naast de met u overeengekomen zorg-of begeleidingsmomenten, nemen de ongeplande momenten met behoefte aan zorg of begeleiding toe. U functioneert beter met meer toezicht, en u kiest bewust voor het blijven wonen in uw thuissituatie en wilt graag dat daar de zorg en het toezicht goed geregeld zijn. Ook kan het zijn dat u wacht op een plaats in een instelling waar u graag naar toe wilt maar nog niet terecht kunt. Dat heet overbruggingszorg. In beide situaties kunt , indien u over de juiste indicatie beschikt, in aanmerking komen voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg. (WLZ).  PrivaZorg voert binnen de WLZ de  verpleging en verzorging in de thuissituatie uit als overbruggingszorg ( u kiest voor opname in een verpleeghuis) of als MPT (Modulair Pakket Thuis)  (u kiest niet voor opname in een verpleeghuis).

Om voor vergoeding van zorg vanuit de WLZ in aanmerking te komen, heeft u een indicatie vanuit het CIZ (Centrum Inducatiestelling Zorg) nodig. Iemand van het CIZ nodigt u uit voor een gesprek en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek kan een indicatie worden afgegeven.

Overbruggingszorg en zorg in MPT-vorm zijn gebonden aan een uren-en budgetplafond. Afhankelijk van de indicatie is er een maximaal budget waarbinnen de zorg geleverd moet worden.

Op de WLZ functies en WLZ uren die aan u worden toegekend, wordt door het CAK (Centraal Administratiekantoor) een bijdrage geheven. Deze bijdrage is door de overheid bepaald en wordt geind door het CAK. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw financiele situatie. Deze bijdrage gaat buiten PrivaZorg om.

WMO

Ontvangt u begeleiding via de WMO dan dan betaalt u een eigen bijdrage voor de begeleiding. De eigen bijdrage wordt geregeld via het CAK (Centraal Administratie Kantoor).
de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, daarom vraagt het CAK uw inkomen op bij de belastingdienst.

 

 

 

 

© puntjesopde-i.nl