Particulier 

Uiteraard is elke vorm van zorg of hulp aan te vullen met uren die niet worden vergoed, maar die u dan particulier betaald. Als u meer verzorging wenst dan er is geïndiceerd dan is er de mogelijkheid tot het inkopen van particuliere zorguren. 

Op aanvraag en in overleg worden de tarieven en mogelijkheden met u besproken. U ontvangt dan een factuur voor de door u gewenst zorg die buiten de geïndiceerde zorg valt. 

© puntjesopde-i.nl